$kolik) { unset($_SESSION[$idecko]); } } else { if (isset($_POST["hsl"])) { include "zjistenihesla.php"; } } //funkce pro rozeznani jazyka prohlizece if(!isset($_SESSION[$NAZEV_PROJEKTU."lang"])) { /* list($autojazyk) = Explode(",", $_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]); $znacka=Explode("-",$autojazyk); $pole = array("pl"=>"pol","ru"=>"rus","en"=>"en","es"=>"spa","cs"=>"cz","sk"=>"cz"); $_SESSION[$NAZEV_PROJEKTU."lang"] = ($pole[$znacka[0]])? $pole[$znacka[0]]:"en"; */ $_SESSION[$NAZEV_PROJEKTU."lang"] = "cz"; } if (isset($_GET["jazyk"])) { //ochrana pred pokusem o vlozeni jineho nez ocekavane hodnoty do get jazyk $nenalezenjazyk=true; foreach($JAZYK as $value) { if($value == $_GET["jazyk"]) {$_SESSION[$NAZEV_PROJEKTU."lang"] = $_GET["jazyk"]; $nenalezenjazyk=false; break;} } if($nenalezenjazyk) {$_SESSION[$NAZEV_PROJEKTU."lang"] = $JAZYK[0];} } if(!isset($_SESSION[$NAZEV_PROJEKTU."systemwords"]) || isset($_GET["jazyk"])) { $namesouboru = "systemwords/".$_SESSION[$NAZEV_PROJEKTU."lang"].".txt"; $_SESSION[$NAZEV_PROJEKTU."systemwords"] = @file($namesouboru); for($i=0;$i >